Nyhetsarkiv

10.03.2020 15:01

Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte vil opprettholde forelegget mot HRS. De publiserte et foto av «koranklosser» utenfor Oslo City og i hjørnet var det en forbipasserende. Dette mener Vormeland Salte er straffbart.

10.03.2020 14:59

Deichman Majorstuen avlyste SIANS årsmøte. Press og trusler fra ekstreme, antidemokratiske miljøer, vant altså frem.

10.03.2020 13:26

Mann dømt i tingretten for bl.a. trusler mot offentlig tjenestemann (NAV-ansatt) og ekssamboer (strl. § 155, § 263) og overtredelse av åndsverksloven § 54 bokstav b, jf. § 45c for å gjengi offentlig fotografi uten samtykke av den avbildede.

10.03.2020 12:41

Aktoratets nøkkelvitne i den omfattende narkotikasaken i Lofoten, som har fått en betydelig strafferabatt, har en grunn til å snakke usant, sier forsvarer.

10.03.2020 11:45

Når ble det å sette norske interesser først, ekstreme holdninger, MDG?

10.03.2020 11:20

Ved å få innsyn i minimums- og omsetningsbasert leie vil klageren få kunnskap til de andre tilbydernes pris- og forretningsstrategi, slik at de kan tilpasse fremtidige tilbud etter dette.

10.03.2020 10:59

Litra, Gausdal Landhandleri, Surnadal Transport og LRN Transport går inn på eiersiden i et av landets største privateide transport- og logistikkselskap.

10.03.2020 10:00

FeFo skal med utgangspunkt i Finnmarksloven «eie og forvalte grunn- og naturressurser i Finnmark».

10.03.2020 09:37

Først ut er de nye modellene; ZX250-7, ZX300-7 og ZX350-7.

10.03.2020 09:19

Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte opprettholder foreleggene mot HRS i foto-saken.

10.03.2020 09:06

Leserinnlegg Et spørsmål om ytringsfrihet og demokratisk kontroll

10.03.2020 08:47

Når transportbransjen på Vestlandet diskuteres offentlig, er NLFs Jan Ove Halsøy aldri langt unna.

10.03.2020 08:32

Fylkesmannen handhevar opplæringslova, men ikkje arbeidsmiljølova. Det kan skape dilemma vedgår Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

10.03.2020 08:32

Lærar Jens Vik måtte klage, purre og vente i eitt og eit halvt år før han fekk innsyn i saka som konkluderte med at han hadde krenkt ein elev.

10.03.2020 08:30

Dagfinn Høybråten (Foto: Heidi Nilima Monsen) - Jeg anser loven som nødvendig for å utføre granskingen, sier Dagfinn Høybråten.