Nyhetsarkiv

17.10.2019 04:04

Helt på tampen av sitt virke har Tor-Aksel Busch opptil flere høner å plukke med aktører han antyder at tilfører rettssikkerheten begrenset merverdi.

16.10.2019 23:14

Ved årsskifte skal informasjonstelefonen 02012 legges ned.

16.10.2019 22:24

Når Statsbygg bygger nytt nasjonalmuseum med en kostnadsramme på seks milliarder, er det med innleide konsulenter ved roret. I prosjektorganisasjonen har innleiekostnaden foreløpig kommet opp i 172,5 millioner kroner, inklusiv mva.

16.10.2019 20:51

Sjefene i den hardt pressede Energigjenvinningsetaten tar grep for å holde byråden informert om alle henvendelser fra medier. Advokat mener de nye reglene er ulovlige.

16.10.2019 20:16

Haddy Njies bok om Giske-saken har igjen fått journalister til å etterlyse en Vær Varsom-plakat for sakprosabøker. Det er et ganske dårlig forslag.

16.10.2019 19:38

Detaljregulering for Del av hyttefelt Bergsnov-Fjellseng Vikna kommunestyre vedtok i møte den , sak PS 39/19, detaljreguleringsplan "Del av hyttefelt Bergsnov-Fjellseng".

16.10.2019 19:38

Detaljregulering Betzy Bergs gate Hovedutvalg for plan og utvikling har i møte vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Betzy Bergs gate ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 12-10.

16.10.2019 17:46

SV vil fremme forslag til Stortinget om å forby visse høyreekstreme organisasjoner. Det er en dårlig idé.

16.10.2019 16:47

Torsdagens møte i formannskapet er det første som sendes direkte på Bodø kommunes web-tv.

16.10.2019 16:40

Verken Øyelegeforeningen eller Optikerforbundet vet hvor de nye satsene kommer fra, eller hvilke vurderinger som ligger til grunn.

16.10.2019 16:09

er en hudsykdom som skyldes en skabbmidd som graver ganger i huden og legger egg. Typiske symptomer er plutselig plagsom kløe, som oppleves mest intens om natten.

16.10.2019 15:50

Årets vinner av Rettsikkerhetsprisen ber politikerne sørge for at ressursene til etterforskning av alvorlig organisert kriminalitet opprettholdes, så oppklaringsprosenten ikke går ned til svensk nivå.

16.10.2019 15:43

Du skal ikke kimse av selvhjelpsbøker og enkle teknikker for å få bedre psykisk helse. For det virker!

16.10.2019 15:36

En iransk strømmetjeneste sensurerer bilder av kvinnelige artister på deres egne utgivelser. - Klart brudd på opphavsretten, sier advokat.

16.10.2019 15:27

Den kvinnelige imamen Seyran Ates tildeles Universitetet i Oslos menneskerettighetspris for 2019.