Nyhetsarkiv

16.10.2019 20:51

Sjefene i den hardt pressede Energigjenvinningsetaten tar grep for å holde byråden informert om alle henvendelser fra medier. Advokat mener de nye reglene er ulovlige.

16.10.2019 20:16

Haddy Njies bok om Giske-saken har igjen fått journalister til å etterlyse en Vær Varsom-plakat for sakprosabøker. Det er et ganske dårlig forslag.

16.10.2019 19:38

Detaljregulering for Del av hyttefelt Bergsnov-Fjellseng Vikna kommunestyre vedtok i møte den , sak PS 39/19, detaljreguleringsplan "Del av hyttefelt Bergsnov-Fjellseng".

16.10.2019 19:38

Detaljregulering Betzy Bergs gate Hovedutvalg for plan og utvikling har i møte vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Betzy Bergs gate ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven § 12-10.

16.10.2019 17:46

SV vil fremme forslag til Stortinget om å forby visse høyreekstreme organisasjoner. Det er en dårlig idé.

16.10.2019 16:47

Torsdagens møte i formannskapet er det første som sendes direkte på Bodø kommunes web-tv.

16.10.2019 16:40

Verken Øyelegeforeningen eller Optikerforbundet vet hvor de nye satsene kommer fra, eller hvilke vurderinger som ligger til grunn.

16.10.2019 16:09

er en hudsykdom som skyldes en skabbmidd som graver ganger i huden og legger egg. Typiske symptomer er plutselig plagsom kløe, som oppleves mest intens om natten.

16.10.2019 15:50

Årets vinner av Rettsikkerhetsprisen ber politikerne sørge for at ressursene til etterforskning av alvorlig organisert kriminalitet opprettholdes, så oppklaringsprosenten ikke går ned til svensk nivå.

16.10.2019 15:43

Du skal ikke kimse av selvhjelpsbøker og enkle teknikker for å få bedre psykisk helse. For det virker!

16.10.2019 15:36

En iransk strømmetjeneste sensurerer bilder av kvinnelige artister på deres egne utgivelser. - Klart brudd på opphavsretten, sier advokat.

16.10.2019 15:27

Den kvinnelige imamen Seyran Ates tildeles Universitetet i Oslos menneskerettighetspris for 2019.

16.10.2019 14:46

Og det helt uten å ha verken ansvar eller budsjett for den voldsomme godsveksten som er ventet.

16.10.2019 14:38

- Generelt skal folk ha lønn når de gjør en jobb for arbeidsgiveren sin, fastslår tilsynet, som nå vil kreve informasjon fra sportskjeden.

16.10.2019 14:35

er en type leddgikt som ses hos fem til ti prosent av de som har hudsykdommen psoriasis. Effektiv behandling av psoriasis vil være gunstig også for psoriasisartritt. Sunt kosthold og fysisk aktivitet er også gunstig.