Nyhetsarkiv

06.12.2019 12:58

Kulturdepartementet la i dag fram et forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven).

06.12.2019 12:52

I politiet er det nå 87 lønnede årsverk innenfor kommunikasjon - nesten 30 flere enn i 2013. - Ingen virksomhet klarer seg uten støttefunksjoner, sier kommunikasjonsdirektøren i Politidirektoratet.

06.12.2019 12:36

Norsk Redaktørforening er «godt fornøyd» med forslaget.

06.12.2019 12:03

FRIVILLIG: Visste du at ingen andre land i verden har like mye frivillig innsats som i Norge? Jeg er overbevist om at dette har positive konsekvenser for demokratiet.

06.12.2019 11:48

Ytringsfrihet i Russland Aktivist sett fri i Russland Ein 21 år gamal student og politisk aktivist blei fredag sett fri av ein russisk rett. Han blei kjent skuldig for ekstremisme på Youtube. Aktor ba om fire år i fengsel.

06.12.2019 11:47

Justis- og beredskapsdepartementet sendte på høring Forvaltningslovutvalgets utredning NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. I utredningen foreslås en ny forvaltningslov som skal erstatte gjeldende lov fra 1967.

06.12.2019 10:21

Har ikke hørt på innspill om redaktørenes eneansvar. - Det skal ikke bare plukkes opp at en journalist publiserer noe som er litt på kanten, det skal være noe journalisten også har ansvar for.

06.12.2019 10:07

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Nå lyser den norske UNESCO-kommisjonen ut tilskudd til UNESCO-formål for 2020.

06.12.2019 09:47

Rita Elisabeth Rudiløkken ble overfalt i sitt eget hjem. Hun sliter nå med posttraumatisk stress og sterk angst.

06.12.2019 07:24

Mangeårig verdensmester i sjakk, Garry Kasparov (56), trekker paralleller mellom kommunistregimet i det tidligere Sovjetunionen og hvordan Trump styrer dagens USA.

06.12.2019 07:14

Lyngdal ungdomsskole bryter regelverket, og kommunen har fått en liste på 19 punkter som må rettes opp. Det viser en foreløpig tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Agder som Lister24 har fått innsyn i. Kommunen kommenterer rapporten i ettermiddag.

06.12.2019 07:10

Narvik bystyre har vedtatt områdereguleringsplan for Elvegårdsmoen leir SØF Bjerkvik med PlanID 2015003 i møte 28.november 2019, sak 081/19.

06.12.2019 07:00

Tildelingen av Nobels fredspris til Etiopias statsminister Abiy Ahmed er blitt bejublet av en samlet internasjonal presse og statsledere verden over. Han hylles som en fredens mann og en stor reformator. Men hvem er han egentlig?

06.12.2019 06:35

En dommer som ble klaget inn for Tilsynsutvalget for dommere ble ikke felt i den opprinnelige klagesaken. Likevel ble dommeren ilagt disiplinærtiltak. Utvalget fant at han opptrådte nedlatende overfor klager under selve klageprosessen.

06.12.2019 00:34

JULEKALENDER: Inge og Magne balanserer i dagens luka. Utstyr: Ein trekloss 11 store spikrar med hovud Kva skjer: Slå ein av spikrane i treklossen. Dei ti spikrane skal du nå balansere på hovudet til spikaren i klossen.