Nyhetsarkiv

05.12.2019 20:58

Ville ikke betale 6.000 kroner. Det var i juni i fjor Ap-topp Jonas Gahr Støre søkte om å få lov til å felle et farlig tre på eiendommen hans på Oslo vest. «Treet er dødt og står langs en offentlig vei.

05.12.2019 20:13

Gunnar B. Kvaran nomineres for å ha gitt Norges innbyggere enormt utbytte av en privat kunstsamling. Sofie Bakkemyr for å ta kontroll på egen historie med en slående sinnsro i årets mest elleville presseskandale.

05.12.2019 18:49

Skatteetaten og Nav endrer reglene slik at folk skal slippe å betale tilbake skatt på ytelser som ble tilbakekrevd. Regelendringene kan gjelde mellom 40.000 og 50.000 personer.

05.12.2019 18:47

Det trengs en presseetisk avklaring rundt den nye typen journalistikk som Morten Hegseths serie representerer.

05.12.2019 17:17

Kinas ambassadør til Sverige, Gui Congyou, sier at landet vil begrense handelen med Sverige som en reaksjon på den svenske regjeringens håndtering av tildelingen av ytringsfrihetsprisen Tucholskyprisen til den svensk-kinesiske forleggeren Gui

05.12.2019 16:30

Fornærmede: - Som å få en dødsdom uten prøveløslatelse. Tesla-sjefen har i to dager sittet i retten og forsvart seg etter at en jury avslo Musks krav om å droppe saken mot ham.

05.12.2019 15:44

-Vår henstilling til den nye EU-kommisjonen- og parlamentet er: Vurder fremtiden for journalistikk og media generelt ved å inkludere pressefrihet, bærekraft og rettferdig konkurranse når det kommer til utforming av retningslinjer,

05.12.2019 15:20

Kommunen har en rekke tilrettelagte tjenester. Innsyn og selvbetjening er gratis som før, se Kartportaler. Tilrettelagte tjenester for innbyggere, næringsliv med flere finner dere på kommunens E-torg, som betalingstjenester.

05.12.2019 14:35

I andre byer blir den raskt fjernet, sier James Finucan - som hentet den franske gatekunstneren Clet til Norge.

05.12.2019 14:21

Bakgrunn I Dokument 8:166 S (2018-2019) fremmes følgende forslag: Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forby at såkalt kjønnsnormaliserende kosmetiske inngrep (som ikke er medisinsk nødvendig) skjer før barnet selv er i stand til å

05.12.2019 13:57

Vi lever i en nyliberalistisk kontekst hvor en ensidig rettighetskultur (culture of entitlement) har langt på vei fortrengt et ansvarsperspektiv.

05.12.2019 13:57

SIAN-lederens koranbrenning fikk internasjonale følger - særlig i form av sterke reaksjoner i muslimske land.

05.12.2019 13:53

Diskusjonen om julefeiringen på en barneskole i Seljord er mer enn en pinlig julefarse. I jakten på engasjement er vi i ferd med å miste oss selv.

05.12.2019 13:09

På Resetts hjemmeside står det at Resett "følger Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten".

05.12.2019 12:58

Følg bystyremøtet i dag kl 16.00 I dag starter bystyremøtet én time før vanlig tid, kl 16.00, og vil være ferdig før kl 19.00.