Nyhetsarkiv

08.06.2020 16:45

«Dette er toppene i Medie-Norge. De som tar avgjørelsen om hva som skal skrives og sendes, hva som er viktig eller uviktig», skriver NRKs David V. Krekling.

08.06.2020 16:42

Datatilsynet forteller at de får svært mange henvendelser i året med spørsmål om personvern og arbeidsliv. Langt de fleste handler om innsyn i pc, telefon eller eventuelt annet elektronisk lagret materiale.

08.06.2020 15:10

Regjeringen kjøpte 1000 nødrespiratorer de nå ikke trenger. Ingen land har ønsket å få dem i bistand. Det er ikke bestemt hvor mange som vil havne på beredskapslageret, sier helseminister Bent Høie (H).

08.06.2020 14:40

Studentsamskipnadene bør også omfattes av offentleglova, skriver Ina Lindahl Nyrud i Norsk Journalistlag.

08.06.2020 14:37

08.06.2020 14:13

Kjell Bjørndal og Roar Julsen etterlyser ytterligere millioner som de mener eierkommunene skulle hatt i avkastning fra FEAS.

08.06.2020 14:03

Det finnes mange eksempler på at vi mennesker har en mer eller mindre intuitiv forståelse av gode menneskelige handlinger - handlinger som er forankret i vår utvikling som art, og som over tid leder til fremskritt,