Nyhetsarkiv

29.11.2019 11:01

Økern Sentrum ANS ønsker å omregulere Økernveien 145 m.fl. fra forretning, kontor og boliger mm. til sentrumsformål basert på boliger, kontorer, handel og kultur med bymessig karakter, finmasket gatestruktur og urbane byrom.

29.11.2019 10:58

Tittel (Under forberedelse) Kommisjonsforordning om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av husholdningstørketromler i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF,

29.11.2019 10:58

Tittel (Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av husholdningstørketromler og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr.

29.11.2019 09:39

I Postens julereklame spøkes det med juleevangeliet. Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk lurer på om Posten hadde tørt å gjøre det samme med Islam.

29.11.2019 09:14

Selbekks kritikk mot norske myndigheters håndtering av koranbrenningen er fullstendig skivebom. Det er helt selvsagt at norske myndigheter må ta avstand fra koranbrenningen.

29.11.2019 09:07

I formannskapets møte den var informasjonssikkerhet og personvern ett av temaene, med et ekstra blikk på kommunens postliste.

29.11.2019 08:19

Administrasjon. Arkivverket mener dagens regler for journalføring av dokumenter fungerer så dårlig at de foreslår å skrote hele ordningen.

29.11.2019 07:53

I jakten på nok stemmer for å sikre oss en plass i FNs sikkerhetsråd fra 2020, har norske diplomater besøkt verdens mest lukkede regime.

29.11.2019 07:31

Regjeringen tar avstand fra organisasjonen SIANs brenning av Koranen, skriver statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet i et innlegg i VG.

29.11.2019 07:00

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Narvik kommune setter i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan kollektivknutepunkt Bjerkvik.

29.11.2019 06:29

Nav krever tilbake om lag én milliard kroner fra trygdede og sykmeldte i året. Skatteetaten bekrefter at de har funnet 17.500 saker der folk har betalt tilbake Nav-penger uten å få igjen skattepengene de har krav på.

29.11.2019 06:00

Ansatte i Røros kommune har ikke tillit til at kommunen ivaretar varslere på en god måte. Ansatte har latt være å varsle om kritikkverdige forhold fordi de fryktet represalier fra ledelsen. - Bekymringsfullt, mener Revisjon Fjell IKS

29.11.2019 05:57

Det er ingen tvil om at jeg og vi mener boka fortjener å bli lest, ikke minst av Resetts kritikere, som derved kan få et dypere innsyn i hva som har foregått og hvordan jeg som ansvarlig redaktør tenker.

28.11.2019 22:46

Flere møter mellom NAV og Arbeids- og sosialdepartementet om mulig feil praktisering av EØS-regelverket fant sted uten at det ble skrevet referat. Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV) er kritisk.

28.11.2019 19:16

Vi må hindre at ekstremister tjener på debatter om blasfemi og ytringsfrihet.