Nyhetsarkiv

30.09.2019 10:55

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender på høring forslag til endringer i forskrift om EØS-krav til radioutstyr. Høringsfristen er .

29.09.2019 19:00

Klimakrisen har noe religiøst over seg. Hvis du ikke har sett lyset ender det med dommedag. Vi trenger en konservativ oppvåkning.

29.09.2019 15:47

Før 1. desember skal Fylkesmannen ha tilsendt lovlighetskontrollene etter behandling i Leka.

29.09.2019 12:06

Bodahl på en lørdag tar utgangspunkt i Kjell Bjørndal og Roar Julsens kronikk «Fredrikstad kommunen som eiendomsutvikler.

29.09.2019 08:30

Kommunene står i kø for å nekte ny vindkraft. Den retten bør de fratas.

27.09.2019 19:01

I budsjettet for 2020 har byrådet satt av en post til byens lokalaviser. Ordningen skal i første omgang vare i tre år.

27.09.2019 19:01

I budsjettet for 2020 har byrådet satt av en post til byens lokalaviser. Ordningen skal i første omgang vare i tre år.

27.09.2019 17:01

- Resett-redaktør Helge Lurås bør få bli medlem av Norsk Redaktørforening. Eller så må også VGs sjefredaktør Gard Steiro kastes ut.

27.09.2019 17:01

- Resett-redaktør Helge Lurås bør få bli medlem av Norsk Redaktørforening. Eller så må også VGs sjefredaktør Gard Steiro kastes ut.

27.09.2019 12:52

«Dersom regelverket skal håndheves slik at det nå kan se ut til, så vil det ha en motsatt effekt av hva man vil oppnå», skriver de om forslaget til ny forskrift.

27.09.2019 12:52

«Dersom regelverket skal håndheves slik at det nå kan se ut til, så vil det ha en motsatt effekt av hva man vil oppnå», skriver de om forslaget til ny forskrift.

27.09.2019 11:27

Norsk Redaktørforening er kritisk til at regelverket om universell utforming gjøres gjeldende for de redaktørstyrte medienes nettpublikasjoner. NR mener dette "vil gripe direkte inn i den redaksjonelle uavhengighet og frihet."

27.09.2019 11:27

Norsk Redaktørforening er kritisk til at regelverket om universell utforming gjøres gjeldende for de redaktørstyrte medienes nettpublikasjoner. NR mener dette "vil gripe direkte inn i den redaksjonelle uavhengighet og frihet."

27.09.2019 09:53

Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening er bekymret for at nye regler om kommunikasjonskontroll i nødsituasjoner kan svekke kildevernet.

27.09.2019 09:53

Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening er bekymret for at nye regler om kommunikasjonskontroll i nødsituasjoner kan svekke kildevernet.