11. -
august
11.
august

Ekstraordinært landsmøte

Norsk Redaktørforenings styre inviterer til ekstraordinært landsmøte 11. august kl 12. Møtet blir avholdt digitalt.

Innkallingen ble sendt ut 23. mai:

Kjære medlem, du innkalles herved til ekstraordinært landsmøte i Norsk Redaktørforening

Torsdag 11. august 2022 kl 12.00

Møtet vil bli avviklet digitalt.

I NRs vedtekter paragraf 7 heter det at: «Ekstraordinært landsmøte holdes når minst ¼ av medlemmene krever det, eller styret bestemmer det. Det innkalles med de samme fristene og etter de samme bestemmelsene som gjelder for ordinært landsmøte.» 

I henhold til dette gjorde NR-styret, i sitt møte 3. mai, følgende vedtak: 

«På bakgrunn av at ett fast styremedlem og ett varamedlem nå har trådt ut av styret, vedtok styret å innkalle til ekstraordinært landsmøte i august. I samråd med styrets leder og nestleder bes sekretariatet om å finne en egnet møtedato, samt aktivere valgkomiteen. Ekstraordinært landsmøte avvikles digitalt.»

Dagsorden:

1.     Konstituering.

2.     Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3.     Valg av styremedlem og varamedlem til styret i Norsk Redaktørforening.

4.     Valg av nytt medlem til valgkomiteen.

 

Valgkomiteens forslag vil bli sendt ut seinest to uker før landsmøtet. I tillegg til valg av nytt styremedlem og varamedlem er det også naturlig å velge et nytt medlem til valgkomiteen siden Mads Yngve Storvik har gått ut av foreningen siden landsmøtet.

Valgkomiteen består av Ove Mellingen, Telemarksavisa (leder), Hanna Relling Berg, Sunnmørsposten og Frøy Gudbrandsen, Bergens Tidende.

Oslo, 23. mai 2022

Eirik Hoff Lysholm, styreleder

Lenke til møtet er delt med NRs medlemmer og kan fås ved å kontakte NR-sekretariatet.

Forslaget fra valgkomiteen

Kringkastingssjef NRK, Vibeke Fürst Haugen, går inn som fast medlem.
Ansvarlig redaktør i Nordhordland, Sølve Rydland går inn som vara. (Fast møtende). 

Valgkomiteen ved Ove Mellingen (leder),Hanna Relling Berg og Frøy Gudbrandsen, 14. juni 2022