7. -
november
8.
november

NRs høstmøte

7.-8. november arrangeres NRs høstmøte i Tromsø.

Høstmøtet arrangeres rett i forkant av Svarte Natta-konferansen, den nordnorske journalistkonferansen som arrangeres annet hvert år.

Dagen før høstmøtet blir det styremøte for Norsk Redaktørforenings styre.