30. -
november
30.
november

Styremøte - Norsk Redaktørforening

Styret i Norsk Redaktørforening har møte i Pressens hus.

Norsk Redaktørforening ledes av et styre på ni redaktører (og fem varamedlemmer), som velges for to år av gangen av foreningens landsmøte, sist avholdt 3. mai 2021.

NR-styrets møter er i utgangspunktet åpne, men kan lukkes i visse saker. Dokumentene til de sakene som behandles i åpent møte er som utgangspunkt offentlige. Se prinsipper for åpenhet i Norsk Redaktørforening