17 fikk hjelp fra arbeidsledighetskassen i 2019

17 journalister fikk støtte fra Pressens Arbeidsledighetskasse i 2019. NR-styret godkjente årsmeldingen fra arbeidsledighetskassen på sitt styremøte 3. juni.

Pressens Arbeidsledighetskasse(PA) er eid av Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Kassens formål er å gi økonomisk støtte til medlemmer som mister sitt journalistiske arbeid som følge av nedleggelser, omorganiseringer eller lignende. PA administreres av Norsk Journalistlag. NRs generalsekretær og assisterende generalsekretær er NRs styremedlemmer i PA-styret.

Årsmeldingen for 2019 viser at 22 NJ-medlemmer og ingen NR-medlemmer søkte om støtte i 2019. Av disse ble 17 søknader innvilget. 5 søknader ble avslått.

I 2019 ble det kostnadsført stønader for 295.032 kr .

Via PA-kassen kan man søke om akuttstønad på 5000 kr, 4000 kr i stønad pr måned i inntil seks måneder og forsørgertillegg på 400 kr pr forsørget pr måned, samt langtidsstønad på 3000 kr inntil to ganger.

Se hele årsmeldingen her.