22. juli-kommisjonen vil ha unntak

Undersøkelseskommisjonen etter terroren 22. juli ber om en ny lov for å kunne unnta flere dokumenter enn det offentlighetsloven gir adgang til.

I et brev til Justisdepartementet ber kommisjonen om å få vedtatt en lov som gir kommisjonen en generell fullmakt til å unnta dokumenter "når særlige grunner tilsier det". Her kan du lese hele kommisjonens brev.