Åpent møte om juss og psykiatri

Utilregnelig - men ikke behandlingstrengende? Skyldig - men ikke soningsdyktig? Hvem skal dømme: Rettsapparatet eller psykiatrien? Oslo Redaktørforening arrangerer åpent møte om temaet.

Møtet arranger i VG-auditoriet torsdag 9. februar kl 17.00. Blant deltakerne i panelet er Berit Reiss-Andersen, leder i Advokatforeningen og Randi Rosenqvist, overlege på Ila og tidligere leder for Rettsmedisinsk kommisjon. Mer informasjon om programmet kommer senere, men interesserte kan allerede nå melde seg på til Monica Andersen i OR-sekretariatet.  monica.andersen@nored.no eller på telefon 22405050.