Advarer mot endring i postombæringen

Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag advarer sterkt mot svekking av distribusjonen av aviser i høringsuttalelse om forslaget til endringer i postloven. Samferdselsdepartementet ønsker at Posten fra 2020 skal kunne ha omdeling 2,5 dager per uke, en halvering av dagens frekvens.  

"For mange er lokalavisen den klart viktigste kilden til den informasjonen som er kontrollert og korrekt og som gir det riktige grunnlaget for å kunne delta i samfunnsdebatten. Derfor er det også helt avgjørende for lokaldemokratiet i Norge og for norske lokalsamfunn at de lokale og regionale redaktørstyrte mediene kan overleve og utvikle seg", heter det i høringsuttalelsen.

Les mer om høringssaken her.

NR og NJ peker på at mange mediehus er i ferd med å lykkes med sine digitale strategier, men at mange lesere fortsatt ønsker nyheter på papir og at papirutgavene fortsatt er bærere av en relativt stor andel av mediehusenes inntekter.

"Derfor er det helt avgjørende for mange mediehus å fortsatt kunne sikre en pålitelig distribusjon av sine papirutgaver", heter det i uhøringsuttalelsen.

Slik konkluderer NR og NJ i høringsuttalelsen:

"Vi mener det er helt påkrevd at fellesskapet bidrar til å sikre en god distribusjon av aviser, tidsskrifter og blader. Dersom distribusjonen svekkes vil det fort kunne bli kritisk for mange publikasjoner, som da vil stå i stor fare for å miste abonnenter og dermed inntekter, noe som igjen vil gjøre det vanskeligere å fullføre de omstillinger som er nødvendige."

Her er hele høringsuttalelsen

Også MBL og LLA og en rekke andre organisasjoner og instanser har avgitt høringsuttalelser. Her er alle høringsuttalelsene.