Advarer mot post-endringer

Her er NRs høringsinnspill til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité i forbindelse med forslaget om endringer i postloven og dermed endringer i postombæringen.

«Det er helt påkrevd at fellesskapet bidrar til å sikre en god distribusjon av aviser, tidsskrifter og blader. Dersom distribusjonen svekkes vil det fort kunne bli kritisk for mange publikasjoner, som da vil stå i stor fare for å miste abonnenter og dermed inntekter, noe som igjen vil gjøre det vanskeligere å fullføre de omstillinger som er nødvendige. Vi ber derfor Stortinget om å anmode regjeringen om å gå i dialog med bransjen for å finne løsninger som kan sikre at ikke mediemangfoldet svekkes og at vi får flere journalistisk blinde flekker – geografisk og tematisk.» 

Det er konklusjonen i Norsk Redaktørforenings høringsinnspill til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité i forbindelse med forslaget om endringer i postloven og dermed endringer i postombæringen.

Les høringsuttalelsen her.