Aftenposten frifunnet i Andersen-saken

Aftenposten ble blankt frifunnet og også tilkjent saksomkostninger i Oslo tingrett i søksmålet fra Morgan Andersen.

Det var en artikkel i Aftenposten i desember 2011, om mulige skatteunndragelser i Fredrikstad Fotballklubb (FFK), som utløste søksmålet. Morgan Andersen, som tidligere var ansatt i FFK, var i søkelyset i forbindelse med en politietterforskning av spillerkontrakter i klubben. Andersen mente at et særlig en av formuleringene i artikkelen, om at det var han som hadde inngått en såkalt "scoutingavtale" på vegne av FFK, var rettsstridig ærekrenkende, og at han hadde lidd store økonomiske tap som følge av dette. Andersen krevde erstatning for økonomisk tap på tilsammen rundt to millioner kroner, samt oppreisning på 1,5 millioner kroner. Oslo tingrett konkluderte imidlertid med at "journalisten hadde et fyldestgjørende faktisk grunnlag for å fremsette påstanden om at Andersen inngikk scouting-avtalen, og at han i sine undersøkelser utøvet den nødvendige aktsomhet i sitt journalistiske arbeid." Aftenposten ble således frifunnet og også tilkjent saksomkostninger på drøyt 475.000 kroner. Andersen har anket dommen. Les hele dommen her.