Aftenposten-søksmål må avklares i Tyskland

Aftenposten kan bli nødt til å forsvarer seg i en injuriesak for tysk rett, etter at Borgarting lagmannsrett fastholder at avisens mottiltak må avvente avgjørelse i Tyskland.

Søksmål fra den tyske direktøren Berry Smutny i det tyske selskapet OHB-System ble bebudet etter at Aftenposten i januar 2011 publiserte et Wikileak-dokument med omtale av kritiske uttalelser direktøren skulle ha gitt i et møte med USAs amabassadør, om EUs satellittnavigasjonsprosjekt Galileo. Direktøren skal etter dette ha mistet stillingen sin i det tyske selskapet. I et forsøk på å få et eventuelt søksmål for norsk domstol, tok Aftenposten ut forliksklage og stevning i 2011, men i februar i år besluttet Oslo tingrett å stanse denne saken i Norge, inntil tyske domstoler har ferdigbehandlet stevningen som direktøren tok ut i Tyskland i juni i fjor.

Aftenposten anket avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett, som har fastholdt tingrettens avgjørelse. Aftenposten har bebudet videre anke til Høyesterett.

Du kan lese Borgarting lagmannsretts avgjørelse her.