Akutt behov for faglig påfyll? Søk stipend nå!

Trenger du faglig påfyll?  I så fall kan Norsk Redaktørforenings vederlagsfond hjelpe deg. Husk søknadsfristen 10. desember!

Norsk Redaktørforenings vederlagsfond, som forvalter redaktørenes kollektive vederlag for kopiering og videreformidling, deler hvert år ut midler til individuelle og kollektive kompetansetiltak for redaktører. 

Vederlagsfondet deler ut studiestipender på opp til 30.000 kr til selvvalgte emner
I tillegg kan du søke om stipender på inntil 10.000 kr til internasjonale konferanser. Eksempler på konferanser du kan søke om støtte til:

  • South By Southwest i Austin, Texas i mars
  • CAR-konferansen i California i mars
  • Radiodays Europe,  Lusanne, Sveits, i mars/april
  • NAB-konferansen i Las Vegas i april
  • World Editors Forum i Glasgow i mai
  • GEN Summit i Lisboa i juni
  • IPI World Congress i  Genève i juni

NRs regionforeningerkan søke om støtte til ulike prosjekter og studieturer.

Til deg som jobber med publisering av lyd/levende bilder  

Også i år lyser vi ut et stipend  for redaktører med ansvar for publisering av lyd og/eller levende bilder. Det samlede stipendbeløpet er 120.000 kr som i utgangspunktet fordeles på seks stipender a kr 20.000. Stipendene skal brukes til studier/prosjekter som kan bidra til utvikling og nyskaping av journalistisk formidling via lyd, bilder og video. 

Her finner du en fullstendig beskrivelse av de ulike tilbudene, samt søknadsskjemaer.

Søknadsfristen er 10. desember 2018 for studiestipender og for konferanser første halvår 2019 og 1. juni 2019 for konferanser i andre halvår 2019. 
Søknader sendes til monica.andersen@nored.no