Anke mot Amedia forkastet

Nevrokirurg Per Kristian Eides anke i injuriesaken mot Amedia, ANB og redaktørene Hallgeir Westrum og Kjell Werner er forkastet av Borgarting lagmannsrett. 

Eide hadde krevd tilsammen kr 700.000 i oppreisning. Tingretten avviste saken mot Amedia, og frifant ANB og de to redaktørene. For lagmannsretten ble hovedspørsmålet om saken var foreldet. De omstridte artiklene ble publisert i desember 2012. Eide hevdet imidlertid at i og med at sakene var publisert på nett, så starte foreldelsesfristen å løpe hver gang noen klikket på en av sakene. Dette var verken tingretten eller lagmannsretten enig i.

«Lagmannsretten har etter dette kommet til at kravet på oppreisningserstatning foreldes tre år etter at Eide fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om artiklene og hvem som var ansvarlig for dem», konkluderer lagmannsretten. Eide har  Per Danielsen som prosessfullmektig, mens Amedia og ANB representeres av advokat Kyrre Eggen.

Per Kristian Eide tok i sin tid ut forliksklager mot ANB, Amedia, TV 2, VG, Aftenposten, Bergens Tidende og NTB. Sakene mot VG, Aftenposten og BT er forlikt Nå gjenstår saken mot TV 2, hvor Eide vant frem i tingretten. TV 2 har imidlertid anket saken inn for lagmannsretten. Forliksklagen mot NTB ble innstilt i forliksrådet og er ikke fulgt opp med stevning innen fristen. 

Her kan du lese hele lagmannsrettens kjennelse.