Rettssaken går her, i Oslo tinghus. (Foto: NTB Scanpix)

Anker lukkede dører

På vegne av mediene har Norsk Redaktørforening anket en beslutning i Oslo tingrett om å lukke dørene under behandlingen av en sak med unge lovbrytere.

Det er seks gutter i alderen 16 til 18 år som står tiltalt for flere væpnede ran, samt for ikke å ha rettet seg etter politiet, for forulemping av polititjenestemenn, og dessuten for ett tilfelle av oppbevaring av narkotika. Det er satt av fire uker til saken, som startet denne uken. Forsvarerne til flere av de tiltalte ba tidlig i rettsmøtet om at retten ble lukket, noe tingrettsdommeren etterkom. Norsk Redaktørforening har i ettertid anket denne beslutningen til lagmannsretten. NR mener at dersom man følger tingrettens argumentasjon og legger terskelen så lavt, så vil i praksis alle saker med unge lovbrytere gå for lukkede dører, noe som vil være et stort problem. Her kan du lese ankeerklæringen til Borgarting lagmannsrett