(Foto: Heiko Junge)

Anket dørlukking i bombesak

Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund anket i går, onsdag, Oslo tingretts kjennelse om å lukke dørene i saken mot en 17-åring som står tiltalt for å laget og oppbevart en bombe.

Det var i april i år at 17-åringen ble på grepet og arrestert mens han var i besittelse av "en eksplosiv enhet som han hadde fremstilt av en lightergassbeholder og en lighter, tapet sammen og emballert i en pose som også inneholdt splinter i form av biter fra et nettinggjerde", som det fremgår av tiltalen. Da rettssaken startet i Oslo tingrett mandag, ble det først avsagt kjennelse om lukkede dører under tiltaltes forklaring. Neste dag ble det så avsagt en ny kjennelse om at hele hovedforhandlingen skulle foregår for lukkede dører. På vegne av mediene har Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund anket denne kjennelsen, og bedt primært ok at dørene åpnes, og subsidiært om at dørene lukkes, men med adgang for mediene. 

- Vi mener dette er i strid med prinsippene om åpenhet i rettspleien og at det ikke er forhold ved denne saken som tilsier så strenge restriksjoner på allmennhetens mulighet til å bli informert om en sak av stor allmenn interesse. Derfor har vi anket kjennelsen, på vegne av mediene, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.

Les hele NPs og NRs ankerklæring her.