Antallet 4.14-fellelser øker

I 2014 ble antallet 4.14.-fellelser halvert sammenlignet med året før. Den positive trenden fortsatte inn i 2015, men i løpet av de siste tre månedene har tallet økt noe.

I PFUs junimøte ble hele fire redaksjoner felt for brudd på retten til samtidig imøtegåelse. Per i dag er antallet fellelser 12, hvilket er tre mer enn på samme tid i fjor. Da endte det med 17 fellelser totalt for hele året. Det kan bli vanskelig å holde det tallet i år. Antallet klager på 4.14 har for øvrig økt fra 22 til 27, så pågangen er relativt sett mer stabil.  (Denne nyhetsmeldingen er korrigert. Opprinnelig var NRK med på den nedenstående listen og antallet fellelser så langt i år oppgitt til 13. Det var imidlertid ikke riktig. NRK ble ikke felt for brudd på 4.14 i forbindelse med klagen fra Rema 100 - sak 2015-110)

Så langt i år har disse redaksjonene blitt felt for brudd på Vær Varsomplakatens punkt 4.14 (lenker til PFUs uttalelser og sakssammendrag). 

Her kan du lese 4.14-skvadronens rapport for september, som inneholder PFUs uttalelser i 4.14-fellelsene fra utvalgets møter i juni, august og september, samt ti huskeregler for å unngå 4.14-fellelser.

Her finner du en presentasjon til bruk i intern kursing og gjennomgang i redaksjonen. Vi minner også om NR Kompetanse og kursbolken "Kræsjkurs for desken", som går at stabelen tirsdag 20. oktober.