BT frifunnet for krenkelse av privatliv

Bergen tingrett har frifunnet Bergens Tidende for krav fra et intervjuobjekt om oppreisning for krenkelse av privatlivets fred.

Saken var reist som sivil erstatningssak av en etiopisk flyktning som kom til Norge for omkring ti år siden. Han tok selv kontakt med avisen fordi han var misfornøyd med botilbud etter at han ble utskrevet fra sykehus for psykiatrisk behandling. Dette fikk en løsning etter avisreportasjen, men fordi BT endret noe på artikkelen, uten å konferere med ham, mente han et dette krenket hans privatliv. I PFU fikk han medhold i at avisen hadde opptrådt i strid med punkt 4.1 i Vær Varsom-plakaten, men domstolen fant at BT ikke hadde opptrådt rettsstridig på noen måte i forhold til krenkelse av privatlivets fred. Saksøkeren ble pålagt å betale sakskostnader med cirka 275.000 kroner.

Du kan lese hele dommen her.