Mediedelegasjonen klar for høringen i finanskomiteen. Fra venstre Arne Jensen (NR), Randi Øgrey (MBL) Elin Floberghagen (Fagpressen), Thomas Spence (NJ) og Roar V. Osmundsen (LLA)  (Foto: Bjørn Wisted, MBL)

Ba om utvidet nullmoms

Nullmomsen på digitale nyhetstjenester bør utvides, slik at den også omfatter fagpressen, samt salg av enkeltartikler. Det var budskapet fra medieorganisasjonene til Stortingets finanskomité under høringsmøtet før helgen.

Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag, Fagpressen, Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser møtte til felles høring og med et felles skriftlig budskap. Organisasjonene mener dagens virkeområde for den digitale nullmomsen er for snevert. Særlig er det viktig å få endret kriteriene slik at de fagpressetidsskriftene som i dag er omfattet av nullmoms på papir også blir innlemmet i den digitale nullmomsen. Dernest mener organisasjonene det er nødvendig å åpne for nullmoms ved salg av enkeltartikler, og viste til at nettopp det siste er noe som mange mediehus nå eksperimenterer med og som det stilles forhåpninger til at kan gi nye inntekter. 

- De viktige nasjonale debattene vil bli skadelidende og det vil bli færre av dem, dersom ikke fagpressebladene bidrar med journalistikk som gir startpunkter til mange brede, nasjonale saker, slik de gjør i dag, sa NRs generalsekretær Arne Jensen blant annet. 

Se opptak fra høringen her.  Les medieorganisasjonenes felles skriftlige innspill her.