Bare Frp vil endre fotoforbud i domstolene nå

Bare Fremskrittspartiets medlemmer i Justiskomiteen har støttet et forslag fra egne partifeller om å endre opptaks- og fotoforbudet i domstolloven § 131a. Forslaget ble fremmet i mai i år og komiteens innstilling i saken er framlagt i dag.

Det var fire stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet som 5. mai i år fremmet et forslag om å endre opptaksforbundet i domstolloven § 131a slik at opptak i utgangspunktet er tillatt, med mindre domstolen bestemmer noe annet. Domstolen skulle etter forslaget kunne forby opptak ikke bare av siktede og domfelte, men også av fornærmede og pårørende - med mindre disse motsetter seg forbud. De øvrige medlemmer av Justiskomiteen motsetter seg en endring nå, uten nærmere utredning, og viser til at Justisdepartementet vil starte arbeidet med en full revisjon av domstolloven i løpet av dette året.

Stortinget har satt opp 1. desember som foreløpig dato for behandling av forslaget.

Du kan lese alt om forslaget, innstillingen og Justisdepartementets syn her.