Behring Breivik møter personlig

Anders Behring Breivik skal avhøres i tingrettssalen og for åpne dører når det er nytt fengslingsmøte mandag.

Det er klart etter at Høyesteretts ankeutvalg fredag ettermiddag opphevet lagmannsrettens og tingrettens kjennelser om at det kommende fengslingsmøtet kunne gjennomføres med Behring Breivik på videolink fra fengselet. Politiet har akseptert kjennelsen, og unnlatt å begjære saken behandlet på nytt av tingretten. Dermed har Behring Breivik selv - og også pressen - fått gjennomslag for at han skal møte personlig i retten. Samtidig har Oslo tingrett selv tidligere denne uken bestemt at saken skal gå for åpne dører og at ikke bare presse og pårørende,men også publikum kan være til stede. Her kan du lese kjennelsen fra Høyesterett.

Her kan du lese tingrettens orientering om referat- og opptaksforbudet som gjelder for fengslingsmøtet.