Foto: NTB scanpix

Bekymret for analysedelen av appen

I et brev til Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg, uttrykker NR bekymring for at identifiserende opplysninger knyttet til analysefunksjonen i appen Smittestopp. - Vi mener det vil være en åpenbar risiko for at kildekontakt kan spores i etterkant, heter det i brevet.

I brevet viser NRs generalsekretær til møtet som NR hadde med representanter fra Folkehelseinstituttet 23. april. Her fikk NR avklart flere spørsmål knyttet til appen.

- Når det gjelder analysefunksjonen av appen er vi imidlertid bekymret. Selv om identifiserende opplysninger som mobiltelefonnummer og den unike ID-en fjernes fra opplysningene, vil lokasjonsdata ofte kunne bidra til å identifisere enkeltpersoner. Dette gjelder i særdeleshet i områder med spredt bebyggelse, men det vil også kunne gjelde mer generelt fordi man vil kunne gjenkjenne bevegelsesmønstre knyttet til enkeltpersoner, heter det i brevet.

NR viser til at geografiske data er veldig vanskelig å anonymisere godt nok.

- Vi mener det vil være en åpenbar risiko for at kildekontakt kan spores i etterkant, heter det i brevet.

NR minner også om at det vil være langt enklere å skape en forståelse og oppslutning om dugnaden som handler om å bremse pandemien og redde liv ved å laste ved Smittestopp-appen, enn å skape forståelse for at befolkningen skal gi fra seg så store mengder person- og lokasjonsdata for forskningsformål.

NR informerer også om den nye veilederen organisasjonen har utarbeidet for redaktører i forbindelse med bruk av smittestopp-appen.

Europakommisjonen har nylig laget en veiledning om personopplysningsvern i forbindelse med utviklingen av nye apper som brukes i bekjempelsen av koronaviruset. Her er den norske oversettelsen av pressemeldingen og veiledningen.

14. april ble det klart at Datatilsynet vil kontrollere Smittestopp-appen.

20. mai er det ventet en endelig rapport fra ekspertgruppen som er nedsatt for å gjennomgå kildekoden for appen.