Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har svart på henvendelsen fra NR og IPI Norge om sikkerheten til en pakistansk frilansjournalist som oppholder seg i Norge.

(Foto: NTB scanpix)

Bekymret for sikkerheten til pakistansk journalist

Norsk Redaktørforening og International Press Institute (IPI) har i sommer engasjert seg i sikkerheten til en pakistansk frilansjournalist som oppholder seg i Norge og sendt brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide (bildet) og den pakistanske ambassaden til Norge. 

I internt ­notat  som utgir seg fra å komme fra pakistanske myndigheter, oppfordres pakistansk ­etterretningstjeneste til å iverksette tiltak mot ­journalister som «svekker Pakistans ­interesser».

18. juni ble et notat «lekket» i sosiale medier. Notatet kommer angivelig fra det pakistanske innenriksdepartementet og omhandler seks pakistanske journalister, bosatt i Europa og USA, som ifølge brevet driver med «anti-pakistanske aktiviteter».

En av journalistene det advares mot er bosatt og jobber i Norge. Saken har fått stor internasjonal oppmerksomhet og er blant annet omtalt i Pakistans største engelskspråklige avis, Dawn. NR og IPI sendte brev til den norske utenriksministeren og til den pakistanske ambassadøren i Oslo. I tillegg har IPI sentralt sendt brev til den pakistanske statsministeren der de skriver:

"We urge you to take swift action to investigate this memo and end any harassment of Pakistani journalists living abroad. The government should also take necessary steps to protect the safety of the journalists on the list as well as their families in Pakistan."

I sitt svar til IPI Norge og NR 30. juli understreker Søreide at Norge fordømmer trusler og voldshandlinger rettet mot journalister med den hensikt å begrense fri meningsytring og fri tilgang til informasjon.

- Vi er glade for at utenriksminister Ine Eriksen Søreide tar henvendelsen på alvor og håper hun vil ta opp saken med pakistanske myndigheter.
I Norge, som er ledende på pressefrihet i verden, har vi et særlig ansvar for å engasjere oss når rettighetene til våre utenlandske kolleger er under press, sier ass. generalsekretær i NR, Reidun Kjelling Nybø.

Også Reporters Without Borders har engasjert seg i saken og har laget denne uttalelsen.

Avisa Dagen omtalte saken tidligere i sommer. Leder for IPI Norge, Ole Kristian Bjellaanes (NTB) understreket da at det vil ha en betydelig effekt dersom norske myndigheter foretar seg noe i saken. 

– Det vi kan gjøre fra norsk ­side er å appellere til norske og pakistanske myndigheter og be dem sikre at journalister, uansett hvor de er bosatt, kan utøve sitt yrke fritt og uavhengig, sa Bjellaanes.