Anine Kierulf (t.v.) ledet utvalget som i mars overleverte sin utredning om akademisk ytringsfrihet. Reidun Kjelling Nybø er generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB og Hans Trygve Holm

Bekymret over manglende akademisk ytringsfrihet

Norsk Redaktørforening er bekymret for utviklingen der akademikere vegrer seg for å delta i den offentlige debatten. - Det skaper også problemer for mediene som sliter med å få kilder i tale med dyp faglig kunnskap, sier generalsekretær Reidun Kjelling Nybø

Dette går fram av NRs høringsuttalelse om utredningen om akademisk ytringsfrihet. Utredningen som er laget av et utvalg leder av Anine Kierulf, ble sendt på høring i april med høringsfrist 25. juni.

- Utviklingen går feil vei. Derfor er det så viktig at denne utredningen tas på alvor og blir fulgt opp med tiltak. Det er behov for å bygge kulturer hvor også de kontrære og ubehagelige ytringene beskyttes, sier NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø (t.h.).

I høringsuttalelsen kommenterer NR forslagene til lovendringer i utredningen. NR er helt enig i at straffelovens paragraf 185 er problematisk og mener man bør vurdere enten å fjerne § 185 helt, eller eventuelt endre den slik at det den blir tydeligere og mer i samsvar med det som er den reelle rettstilstanden. Enda mer utfordrende mener NR at utformingen av likestilling- og diskrimineringslovens paragraf 13 er, siden det her er den enkeltes subjektive opplevelse som setter grenser for ytringsfriheten.

I utredningen foreslås en erklæring og en veileder som skal bidra til å fremme ytringsfrihet og ytringskultur i akademia, noe NR ikke har noen innvendinger mot.

I høringsuttalelsen kommenterer NR også at man i utredningen beskriver forholdene til mediene og redaksjonenes rammevilkår på en måte som vitner om betydelig mangel på innsikt i hvordan moderne medieøkonomi og redaksjonelle prosesser foregår.