Ber Høie om hjelp til tilgang til helseforetakene

Norsk Redaktørforening har i et eget brev til Helse- og omsorgsdepartementet bedt om bistand, slik at mediene kan få tilgang til helseforetakene for å få laget reportasjer i forbindelse med korona-epidemien.

Les brevet her

Bakgrunnen for henvendelsen er at blant andre Aftenposten har fått avslag fra alle foretakene de har henvendt seg til, med begrunnelse at det er besøksforbud hos foretakene.
– Det er svært beklagelig at mediene slås inn under det generelle besøksforbudet, og at det ikke er mulig å få til ordninger der et par journalister og fotografer kan få anledning til å dokumentere behandlingen av den største krisen i Norge etter andre verdenskrig, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.

Han varsler at foreningen vil ta opp saken også med de enkelte foretakene.