NPs generalsekretær Elin Floberghagen og NRs generalsekretær Arne Jensen reagerer på Oslo kommunes praksis når det gjelder informasjon om personer som er smittet/syk av korona-viruset.

Foto: NTB scanpix

Ber Oslo kommune gi mer korona-informasjon

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening reagerer på Oslo kommunes praksis når det gjelder informasjon om koronasmittede. I et brev til kommunen påpeker de at informasjonen er for knapp og generell.

Norsk Redaktørforening (NR) og Norsk Presseforbund (NP) har mottatt henvendelser fra redaksjoner som mener at informasjonen som Oslo kommune gir om personer som er smittet og/eller syke av koronaviruset, tidvis er alt for knapp og generell.

En redaktør for en lokalavis i Oslo beskriver dette slik:
«Vi opplever å ikke få tall på bydelsnivå når det gjelder antall smittede, personer satt i karantene, etc. Det vises til at dette skal formidles på kommunenivå. At det er fare for personvernet og taushetsplikt om slik informasjon gis ut på bydelsnivå for bydeler med 50.000 innbyggere, er vanskelig å forstå."

Organisasjonene viser til at Oslo kommune med sine 15 bydeler med alt fra 27.000 til 62.000 innbyggere og påpeker at hver av disse bydelene er større enn en mellomstor norsk by. De påpeker også at praksis var

"I en situasjon hvor det er et skrikende behov for korrekt og etterrettelig informasjon, og hvor nettopp utviklingen av antall registrerte smittede, sykdomsutvikling og behandling er spørsmål av stor allmenn interesse, er det vesentlig at både helsemyndighetene og det enkelte helseforetak gir nøktern og presis informasjon" heter det i brevet undertegnet NPs generalsekretær Elin Floberghagen og NRs generalsekretær Arne Jensen.

Les hele brevet her.