Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen og generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen.

Foto: NTB scanpix/Medier24

Ber nok en gang Helsedirektoratet rydde opp

18. mars sendte NR og NP brev til Helsedirektoratet om informasjon om korona-smittede. Siden direktoratet ikke har besvart henvendelsen har presseorganisasjonene purret på denne. I brevet ber de Helsedirektoratet snarest ta grep overfor helseforetakene.

Under er hele brevet som ble sendt til Helsedirektoratet 1. april undertegnet av generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen og generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen. Her er det opprinnelige brevet fra 18. mars.

Informasjon om korona-smittede - purring

Vi viser til vårt brev av 18. mars, som vi ikke kan se er besvart.

Den virkelighetsbeskrivelsen vi har gitt i dette brevet er dessverre fortsatt gjeldende. Helseforetakene fremstår som propper i tilgangen til vesentlig samfunnsinformasjon for innbyggerne, mens ordførere, kommuneoverleger, pårørende og andre er de som må sørge for at allmennheten får viktige nøkkelopplysninger om hvem det er som blir rammet av korona-epidemien. En rekke sentrale, regionale og lokale mediehus fortviler over det de opplever som en helt urimelig tolkning av taushetsplikten og personvernet fra helseforetakenes side. 

Vi deler her en oversikt som viser hvilken informasjon som er gitt i forbindelse med de – til nå –  registrerte koronadødsfallene i Norge.

I en situasjon hvor det er et skrikende behov for korrekt informasjon, og hvor nettopp utviklingen av antall smittede, sykdomsutvikling og behandling er spørsmål av stor allmenn interesse, er det vesentlig at både helsemyndighetene og det enkelte helseforetak gir nøktern og presis informasjon, så utfyllende som mulig innenfor taushetspliktens rammer.

Vi mener det bør kunne omfatte opplysninger om hvilket sykehus som har mottatt/behandler vedkommende pasient, kjønn, alder og status, inkludert om vedkommende får intensivbehandling og/eller er lagt i respirator.  I denne spesielle situasjonen mener vi også det er av allmenn interesse om pasienter som blir alvorlig syke eller dør av koronavirus, hadde andre, underliggende sykdommer.

Vi ber Helsedirektoratet snarest ta grep overfor helseforetakene, for å sørge for at informasjons-tilgangen bedres, at foretakene får en korrekt forståelse av lovverket og at det gis informasjon i tråd med de behovene fellesskapet nå har.