- Beslaget må oppheves

"Etter vår mening er det temmelig klart hvilket svar som foreskrives av Høyesteretts praksis og EMDs praksis, og at beslaget må oppheves", skriver Norsk Redaktørforening (NR) i sin partshjelpserklæring til Ulrik Rolfsens anke til Høyesterett.

Det er advokat Vidar Strømme hos advokatfirmaet Schjødt som representerer NR i saken, mens Ulrik Rolfsen representeres av advokat Kim Gerdts hos advokatfirmaet Brodtkorp & Gerdts. I et 14 sider langt prosesskriv argumenterer NR for hvorfor PSTs beslag hos Rolfsen må oppheves. Blant annet mener NR at lagmannsretten ikke i tilstrekkelig grad har vurdert PSTs behov for informasjon opp mot betydningen av Rolfsens journalistiske arbeid. "Vi kan ikke se at lagmannsretten overhodet har vurdert betydningen av det journalistiske materialet... (...). Dette synes å være nok et utslag av at retten ikke har tatt inn over seg den reelle betydningen slike inngrep har for ytringsfriheten. Lagmannsretten har oversett hva Høyesterett la til grunn i en av de første kildevernsakene etter årtusenskiftet", heter det blant annet i erklæringen.  Les hele partshjelpserklæringen her