Blåser liv i 4.14-skvadronen

Til sammen 48 klager og 16 fellelser er 4.14-fasiten i PFU så langt i 2021. Dermed ligger det an til et rekordhøyt antall 4.14-klager i inneværende år, og et antall fellelser som kan ende på omtrent samme nivå som i fjor. Den dystre 4.14-statistikken gjør at NR blåser liv i 4.14-skvadronen igjen. Her finner du en oversikt over relevante saker. 

I 2013 opprettet Norsk Redaktørforening en redningsskvadron som skulle bidra til å få ned antall PFU-fellelser på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten. Nå er det behov for ny kamp mot fellelser på manglende samtidig imøtegåelse. For dette er fortsatt – sammen med punkt 3.2 – selve verstingpunktet på brudd-statistikken til Pressens Faglige Utvalg.

Til sammen 48 klager og 16 fellelser er 4.14-fasiten i PFU så langt i 2021. Dermed ligger det an til et rekordhøyt antall 4.14-klager i inneværende år, og et antall fellelser som kan ende på omtrent samme nivå som i fjor. Da hadde PFU til sammen 55 klager til full behandling hvor retten til samtidig imøtegåelse ble vurdert av utvalget. Til sammen 24 av disse endte med fellelse. 

HER ER RAPPORTEN FRA 4.14-SKVADRONEN.

I episode 10 av vår podkast «Hotline» er 4.14 tema. Lytt her.

10 RÅD: SLIK UNNGÅR DU 4.14-FELLA

  1. Samtidig imøtegåelse gjelder faktiske opplysninger.
  2. Den angrepne skal klart og tydelig bli presentert for de fullstendige beskyldningene.
  3. Redaksjonen må anstrenge seg for å få den angrepne i tale.
  4. Den angrepne må få rimelig tid til å svare.
  5. Samtidig imøtegåelsesrett gjelder også bedrifter, offentlig etater og organisasjoner.
  6. Det er den angrepne selv som har imøtegåelsesrett, ikke overordnede eller andre.
  7. Anonymisering opphever sjelden imøtegåelsesretten.
  8. Vær særlig på vakt mot uttalelser fra misfornøyde kunder, forsmådde ektefeller, oppsagte medarbeidere osv.
  9. Imøtegåelsesretten gjelder i prinsippet alle journalistiske sjangre
  10. Redaksjonen bør kunne dokumentere forsøkene å få den angrepne i tale.

Hvordan jobber din redaksjon med å få bukt med 4.14-fellelser? Har du tips om hvordan vi sammen kan jobbe for å redusere brudd på retten til samtidig imøtegåelse? Ønsker du bistand i forbindelse med konkrete PFU-saker eller innspill til hvordan du øker kompetansen i redaksjonen på dette området?

Ta kontakt med oss i NR-sekretariatet: