DN sender Høyesteretts kildedom til EMD

Høyesteretts avgjørelse om pålegg om vitneplikt for en medarbeider i DN Nye Medier blir nå sendt til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD). Det er redaktør Svein-Thore Gran som opplyser dette til Journalisten. Du kan lese mer om tidligere dommer i saken her.