Dagbladet-søksmål for åpne dører

Ærekrenkelsessaken mot Dagbladet, som starter i Oslo tingrett mandag, skal gå for åpne dører, men med enkelte begrensninger i referatadgangen, knyttet til saksøkers identitet. Det har Oslo tingrett bestemt.

Saksøkers prosessfullmektig, advokat Per Danielsen hadde i utgangspunktet krevet lukkede dører og taushetsplikt for aktørene. Det protesterte Dagbladets advokat, Jon Wessel-Aas, mot.

Han fikk følge av Norsk Redaktørforening, som innga støtteskriv til tingretten. Nå har retten bestemt at saken skal gå for åpne dører, men at saksøker skal anonymiseres. Les mer her.