Delte ut stipender for 100.000 kroner

Styret i NRs vederlagsfond behandlet søknader om studie- og konferansestipender 19. juni og delte ut stipender til fire redaktører.

Følgende ble tildelt studiestipender à kr 30.000,-:

  • Jan Stian Vold, Bergens Tidende
  • Cathrine Paulsen, Psykisk Helse
  • Øyvind Henriksen, E24

I tillegg Geir Bergersen, Monitor Norge tildelt konferansestipend på 10.000 kr for deltakelse på ISE-messen i Barcelona og NAB-messen i Las Vegas.

Totalt forelå det åtte søknader på til sammen 150.000 kroner innen søknadsfristen 15. juni.

Norsk Redaktørforenings vederlagsfond forvalter redaktørenes kollektive vederlag for kopiering og videreformidling. Hvert år deler fondet ut midler til individuelle og kollektive kompetansetiltak for redaktører. Neste frist for tildeling er 10. desember.

Alle som får stipend fra vederlagsfondet må lage en rapport etterpå som kan publiseres og deles med NRs medlemmer.