Styreleder i MBL, Tove Nedreberg (t.v.) og styreleder i NR, Hanna Relling Berg signerte den nye Redaktørplakaten i Tromsø fredag 8. november. 

Foto: Ole Alexander Saue, Medier24

Den nye Redaktørplakaten signert i dag

Styreleder Hanna Relling Berg i Norsk Redaktørforening og hennes kollega, Tove Nedreberg i Mediebedriftenes Landsforening avsluttet NRs høstmøte i Tromsø i dag, fredag 8. november, med å signere den nye versjonen av Redaktørplakaten.

Redaktørplakaten er en felles erklæring om redaktørens rettigheter og plikter og om forholdet mellom eier og redaktør. Plakaten ble første gang undertegnet i 1953, og har siden vært revidert i 1973 og 2004. Nå har en felles arbeidsgruppe gjennomgått hele plakaten og revidert både språk og enkelte innholdselementer.

HER ER DEN NYE REDAKTØRPLAKATEN 

- Men prinsippene står fast. De handler om redaktørens uavhengighet når det gjelder redaksjonelle valg og journalistiske prioritering, og tydelighet om hvem det er som styrer redaksjonen. Til gjengjeld må redaktøren forplikte seg på eiers utgivergrunnlag, og trekke seg fra sin stilling dersom han eller hun kommer i uløselig konflikt med dette, sier NRs styreleder Hanna Relling Berg, som også er glad for at kildevernet nå er tatt inn i plakaten.

- For våre medlemmer er det viktig å si tydelig fra om at fri og uavhengig journalistikk er selve fundamentet i forretningsmodellen, og at det ikke skal være tvil om redaktørens frie stilling i det daglige redaksjonelle arbeidet, sier MBLs styreleder, Tove Nedreberg. 

Begge er svært fornøyd med at de to organisasjonene har kommet til enighet om en modernisert plakat, som tar vare på de grunnleggende prinsippene.
 
Tromsø, 8. november 2019
 
For ytterligere kommentarer:
 
Hanna Relling Berg, Norsk Redaktørforening, tlf 91 33 39 22
Tove Nedreberg, Mediebedriftenes Landsforening, tlf 916 06 54