Assisterende generalsekretær i NR, Reidun Kjelling Nybø og generalsekretær Arne Jensen deltok på høringen om den nye medieansvarsloven torsdag 6. februar 2020. 

Foto: Skjermdump fra Stortingets Nett-TV

- Den viktigste loven på medieområdet på mange år

NR og de øvrige medieorganisasjonene hadde flere forslag til endringer på høringen om den nye medieansvarsloven i Stortingets kulturkomite torsdag.

Sammen med MBL hadde NR laget et felles notat om den nye medieansvarsloven. Her foreslo de to organisasjonene at loven bør omfatte nyhetsbyråer og produksjonsselskaper.Dette kan i praksis bety at NTB faller utenfor loven, noe som både presseorganisasjonene og NTB-ledelsen mener er svært uheldig. 

NR har i tillegg hele veien argumentert for eneansvar for redaktøren. I tillegg argumenterte NR under høringen for at at reglene om ansvar for brukergenerert innhold kunne blitt mer forutsigbare.

- Vi skulle gjerne hatt en mest mulig forutsigbar regel for når ansvar for brukergenerert innhold inntrer, men kan leve med den foreslåtte ansvarsregelen etter modell fra ehandelsloven som i praksis innebærer at redaksjonen må ha fått kunnskap om det rettsstridige innholdet for å ha krav på seg om å reagere, sa Arne Jensen i høringen.

Både NR, MBL og de øvrige medieorganisasjonene uttrykte tilfredshet med at vi nå får på plass en samlet medieansvarslov som tydeliggjør redaksjonell frihet og uavhengighet og ansvaret som følger med den samme friheten. 

- Dette er den viktigste loven på medieområdet på mange, mange år. Men komiteen kan fortsatt forbedre lovteksten på noen områder, sier NRs generalsekretær Arne Jensen.

Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag argumenterte for at kildevernet må styrkes ytterligere og viste til den svenske modellen som gir kildene ekstra beskyttelse via lovverket.

Familie- og kulturkomiteen hadde satt av 22 minutter til høringen torsdag. Hver av organisasjonene fikk tre minutter hver, og deretter var det en kort spørsmålsrunde. Se opptak fra høringen her. I tillegg til NR deltok følgende organisasjoner på høringen: Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Presseforbund. 

Den nye loven skal nå ferdigbehandles i kulturkomiteen før den går videre til justisdepartementet. Kulturkomiteen har frist til 24. mars med å komme med sine kommentarer. Loven kan tidligst bli vedtatt 1. juli i år.

Her er NRs høringsuttalelse fra da lovutkastet fra Kulturdepartementet var på høring i 2018.

Les mer i Medier24 her.