- Det beste vi kunne håpe på

- Sett i lys av utgangspunktet og omstendighetene, er dette trolig det beste vi kunne håpe på, sier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, i en kommentar til mediedelen av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre. 

Han viser særlig til følgende punkter i avtalen:

  • Regjeringen vil forsøke å notifisere mediemoms på 0-0 og 8-8 samtidig hos ESA.
  • Kuttet på 50 millioner kroner i mediestøtten droppes, og støtten opprettholdes på et nivå rundt 300 millioner kroner.
  • NRK-lisensen blir økt med 25 kroner, mot regjeringens forslag om at den skulle bli stående uendret.
  • Institutt for Journalistikk unngår kutt på 1,5 millioner kroner og får løfter om stopp i støttekutt.
  • De samiske avisene beholder støtten på dagens nivå.

Her kan du laste ned budsjettavtalen.

 - Det er svært gledelig at Stortinget nå vil gå for nullmoms på papir og digitalt som det primære alternativet. Vi har lenge ment at det er gode sjanser for å få ratifisert en null-null-ordning hos ESA, og at vi ikke burde røre nullmomsen på papir, men heller gå for null digitalmoms. Åtte prosent er et tall, null er et prinsipp, et prinsipp om at journalistikk ikke skal avgiftsbelegges. Dette vil være et viktig bidrag til utviklingen av digitale journalistiske plattformer og digitale finansieringsløsninger for norske medier, sier Jensen.   

 - Samtidig er det viktig at mediestøtten beholdes, og at den plattformnøytrale versjonen av denne får anledning til å virke en stund. Et kutt på 50 millioner i denne støtten ville rammet mange allerede hardt pressede redaksjoner som er midt inne i viktige omstillinger. Vi er også glade for at Institutt for Journalistikk beholder dagens støtte. IJ er viktig for kompetanseutviklingen i bransjen, sier NRs generalsekretær.

Randi Øgrey, adm. direktør i Mediebedriftenes Landsforening, karakteriserer budsjettforliket som en viktig mediepolitisk seier:

- KrF og Venstre har fått med seg regjeringspartiene til også å be ESA notifisere nullsats på digitale medier. Vi gleder oss dessuten over at pressestøtten er sikret, sier Øgrey.

- Dette er et godt skritt på veien for å videreføre et nullmomsregime uavhengig av plattform. Det er positivt at regjeringen har ivaretatt Stortingets signaler om å videreføre den norske tradisjonen om ikke å avgiftsbelegge det frie ord, sier hun.
For mediesektoren betyr forliket også at kuttet i produksjonstilskuddet på 50 millioner er reversert. Det samme er IJ-kuttet på 1, 5 millioner. Her er det i tillegg gitt lovnad om stopp i støttekutt. De samiske avisene får 4,1 millioner mer enn regjeringen foreslo og opprettholder samme nivå som årets tildelinger. Nynorsk Avissenter får tilskudd på 2,2 mill.

-Vi kommer til å følge mva- arbeidet tett fremover og bidrar gjerne i prosessen, sier Øgrey.

Også Landslaget for lokalaviser (LLA) opplever budsjettavtalen som en seier for å ha arbeidet hardt og lenge for å gjøre momsfritaket plattformnøytralt.

–  Dette innebærer at LLA har fått gjennomslag for den kampen vi har kjempet på vegne av innbyggerne og lokalavisene i lang tid, nemlig at det skal være fritak for moms på journalistikken i avisene – uansett distribusjonsform, sier generalsekretær Rune Hetland og styreleder Ståle Melhus i LLA.