Deltakere på møtet mandag f.v. Arne Jensen (NR), Per Brikt Olsen (Fagpressen), Hege Iren Frantzen (NJ), kulturminister Trine Skei Grande, Randi S. Øgrey (MBL), Bjørn Wisted (MBL), Rune Hetland (LLA), Dag Idar Tryggestad (NJ) og statssekretær Frida Blomgren.

Foto: Berit Nyman, Fagpressen

Diskuterte mediepolitisk verktøykasse med kulturministeren

Mandag møtte presseorganisasjonene kulturminister Trine Skei Grande til innspillsmøte om mediepolitisk verktøykasse.

NRs generalsekretær Arne Jensen deltok i møtet, og i tillegg var følgende organisasjoner representert: MBL,Norsk Journalistlag, LLA og Fagpressen. Også statssekretær Frida Blomgren deltok på møtet.

Pressorganisasjonene presenterte konkrete forslag, som man ber departementet vurdere som tiltak i en mediepolitisk verktøykasse. Den såkalte verktøykassen skal inneholde beredskapstiltak som kan igangsettes på kort varsel. Blant temaene som ble presentert var skattefritak for redaksjonelle kostnader etter kanadisk modell. I tillegg ble det foreslått å utrede og konsekvensvurdere midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift, tiltak for innovasjon og kompetanse, mediestøtte og momsfritak.

Et viktig verktøy i kassen, som NR vektla, er muligheten for å gjøre offentlig informasjon bedre tilgjengelig for journalister.