Disse fikk stipend fra vederlagsfondet

NRs vederlagsfonds styre har delt ut 10 konferansestipender og fem studiestipender. 

Vederlagsfondet forvalter og fordeler de kollektive vederlagsmidlene som Norsk Redaktørforening får overført fra Kopinor og Norwaco. Det dreier seg normalt om rundt 1,5 millioner kroner tilsammen per år. 

Disse fikk kk-stipend på 10.000 kr til deltakelse på internasjonale konferanser:

 1. Kai Aage Pedersen, NRK Sogn og Fjordane
 2. Kjell Jarle Høyheim, NRK Sogn og Fjordane
 3. Eirik Haugen, Varden
 4. Lars Lager Espevalen, ANB og Amedia sideproduksjon
 5. Ivar A. Iversen, Morgenbladet 
 6. Gøril Engesvik, Trønder-Avisa 
 7. Bjarne Tormodsgard, Hallingdølen 
 8. Bernt Olufsen, Schibsted
 9. Arne Sandvik, Bauer Media 
 10. Rune Hetland, LLA

Disse fikk studiestipend på inntil 30.000 kr:

 1. Ingrid Meisingset, Adresseavisen 
 2. Robin Røkke Johansen, Nordre
 3. Irene Halvorsen, Dagsavisen
 4. Vibeke Madsen, Avisa Nordland
 5. Tor Olav Mørseth, Adresseavisen

Fondets styre vedtok dessuten følgende bevilgninger:

1. 1.070.000 kroner til finansieringen av Norsk Presseforbunds etikk- og offentlighetsarbeid

2. 80.000 kroner til NR Kompetanse - NRs kortkursserie for redaktører

3. 40.000 kroner til SKUP-prisen.

4. 5.000 kroner til Landslaget for lokalavisers (LLA) journalistpris 2015.

5. 40.000 kroner til arbeidet i Seniorklubbene.

NRs sekretariatet har i tillegg fått fullmakter til å innvilge søknader om støtte til regionale faglige opplegg og seminarer, samt støtte til regionforeningenes studieturer.