- Et viktig gjennombrudd for et helt sentralt rettsstatsprinsipp, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening (NR).

(Foto: NTB/scanpix)

Dommer blir gratis tilgjengelig for alle

Dommer fra norske domstoler skal nå bli digitalt tilgjengelige i anonymisert form for alle. Etter striden mellom Rettspraksis.no og Lovdata, hvor Norsk Redaktørforening også var sterkt engasjert, har de fire regjeringspartiene blitt enige om å gjøre alle rettsavgjørelser tilgjengelige for alle. 

– I Norge er alle lover åpne for alle. Men dommer er også en veldig viktig rettskilde. For å vite hva som er rett og galt, må vi vite hvilke dommer som er avsagt, sier justiskomiteens nestleder Peter Frølich (H) til Aftenposten.

- Dette er svært gledelig, og et viktig gjennombrudd for et helt sentralt rettsstatsprinsipp, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening (NR).

Sammen med Norsk Journalistlag innga NR juridiske støtteskriv til Rettspraksis.no, som i fjor ble saksøkt av Lovdata for brudd på det såkalte databasevernet, etter at Rettspraksis.no publisert et stort antall Høyesterettsdommer på sine sider. Rettspraksis tapte saken i domstolene, men Jensen mener kampen uansett var viktig å ta og at det er den som er foranledningen til det politiske utspillet som nå kommer.

- Rettsaken førte til at vi fikk satt søkelys på hele spørsmål om allmennhetens tilgang til rettspraksis fra norske domstoler, og hvor udemokratisk dette fungerer i dag. I stedet for at man må kjøpe tilgang for mange tusen kroner hos Lovdata, gjør myndighetene det eneste riktige; sørger for at dette blir gratis tilgjengelig for alle, sier Jensen.