Elektronisk postjournal "gjenåpnet" i dag

EPJ (Elektronisk postjournal) som helt siden 1993 var et prøveprosjekt for tilgjengeliggjøring av statlige postjournaler på Internett, er nå åpnet igjen – men fortsatt for en lukket gruppe av mediefolk og forskere.

EPJ har hele tiden vært et lukket system, hovedsakelig til bruk for nyhetsredaksjonene, men ble avløst av OEP (Offentlig Elektronisk Postjournal) som både er åpen for absolutt alle og som dessuten skal inneholder journaler for alle landsomfattende statlige institusjoner. Per i dag er nærmere 100 forvaltningsorganer med i OEP, men dette vil trolig øke med ytterligere 30-40 institusjoner før sommeren. OEP inneholder i hovedsak journalposter opprettet etter medio mai 2010.
Den gamle journaltjenesten, EPJ, stengte for mottak av nye journalføringer like før jul i fjor og stengte helt for søking og bestilling i gammel teknologi like etter nyttår i år. I dag, 1. februar ble tjenesten åpnet igjen, men altså fortsatt bare som lukket tjeneste  for journalister og forskere, med journalposter for et begrenset antall institusjoner for årene 1993-2011. Når dette skjer, skyldes det første om fremst at Riksarkivaren har fastsatt at EPJ skal bevares for ettertiden, og Difi og FAD har derfor måttet etablere den med ny teknologi og nytt grensesnitt for bruker – som likner sluttbrukerbildet til OEP. Den gamle bestillingsordningen som var innebygd i EPJ lot seg ikke beholde i den nye utgaven, slik at bestilling av dokumenter blir noe mer tungvint enn tidligere og også i forhold til ordningen i OEP. Bruken av EPJ har imidlertid avtatt dramatisk, slik at det eksempelvis i september i fjor kun kom inn 27 dokumentebestillinger via EPJ. Her kan du registrere deg og logge deg inn på EPJ.