F.v. Vegard Venli (NRK), Ina Lindahl Nyrud (NJ), Arne Jensen (NR) og Guro Slettemark (Transparency International Norge) under høringen i Stortingets Finanskomite torsdag.

- Et register over rettighetshavere erstatter ikke aksjonærregisteret

Et rettighetshaverregister vil ikke kunne erstatte et digitalt og oppdatert aksjonærregister. Derfor er vi glade for at næringkomiteen har understreket at arbeidet med et oppdatert aksjonærregister fortsetter. Det påpekte Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening i høring i Stortingets Finanskomite torsdag. 

Torsdag var det høring i forbindelse med Lov om register over reelle rettighetshavere. Fra medieorganisasjonene deltok Vegard Venli fra NRK, Kristine Foss fra Norsk Presseforbund, Ina Lindahl Nyrud fra Norsk Journalistlag og Arne Jensen fra Norsk Redaktørforening. Se opptak fra høringen her.

Medieorganisasjonene argumenterte for at tersklene for eierandel ikke bør settes på 25 prosent og for at et eierregister ikke må utelukke børsnoterte selskaper: 

"Det bør være samme åpenhet om eierskap i norske selskaper enten det ender med AS, DA, eller er et norskregistrert foretak med forretningsadresse på Cayman Island. Men slik vil det ikke bli dersom dette forslaget fra Regjeringen går gjennom. Da vil man få ett aksjonærregister som gir et fullt innblikk i hvem som eier aksjeselskaper, også vil man få et annet register som forteller hvem som eier en andel på mer enn 25 prosent i alle andre selskapsformer, og for alle dem som ikke har skjult aksjene sine gjennom en forvalterkonto", heter det i de skriftlige innspillene til komiteen fra NP, NJ og NR.