Sør-Trøndelag tingrett har gitt grønt lys for filming av hele rettssaken som Erik Hoftun (t.v.) og Kåre Ingebrigtsen har anlagt mot Rosenborg fotballklubb. (Foto: NTB Scanpix)

Får filme Rosenborg-saken

Adresseavisen har fått gjennomslag hos Sør-Trøndelag tingrett for at det kan sendes direkte fra rettssaken mellom Rosenborg fotballklubb og de to tidligere trenerne, Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun.

Rettsaken, som starter mandag 21. januar, har sitt utspring i oppsigelsen av de to trenerne i fjor.

Adresseavisen, ved journalist Pål Solberg, reportasjeleder for sportsredaksjonen Charlotte Sundberg og reportasjeleder for nyhetsgruppa, Erlend Hansen Juvik, har i to omganger redegjort for hvorfor man ønsker å sende direkte fra den sivile rettssaken, og det har de nå altså fått gjennomslag for.

Rosenborg fotballklubb motsatte seg i utgangspunktet at det skulle filmes, mens Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun ikke har hatt spesielle synspunkter på spørsmålet.

Tingrettsdommer Anne Marie Selvaag skriver i brev til Adresseavisen at "saken ligger i kjernen av opplysninger som allmennheten har behov og interesse for innsyn i". Retten mener at innvendingene fra Rosenborg fotballklubb ikke er sterke nok. Retten viser til at når det gjelder vitners muligheter til få med seg hva andre vitner har sagt tidligere i saken, så vil de likevel kunne tilegne seg informasjon om dette gjennom vanlig live-dekning. "Retten mener det ikke er grunnlag for å vurdere elektronisk referat og filming i sanntid forskjellig", skriver dommeren. Samtidig har retten lagt vekt på at både parter og vitnene må ansees som profesjonelle  og at det å bli filmet under vitneavhør og forklaringer er "noe aktørene må tåle", heter det i rettens beslutning. 

Tillatelsen til å filme gjelder ett kamera, slik at det vil bli etablert en pool-ordning, og det må legges inn to minutters forsinkelse. 

Her kan du lese hele beslutningen fra Sør-Trøndelag tingrett.