Felles søknad om overføring av terrorsaken

Medieutvalget i terrorsaken vil sende en samlet søknad til Oslo tingrett om dispensasjon fra opptaks- og fotoforbudet i domstolloven.

Oslo tingrett ser gjerne at en søknad om anledning til å fotografere, filme, gjøre opptak og eventuelt overføre direkte fra hovedforhandlingen i Terrorsaken kommer så tidlig som mulig. Medieutvalget, som Norsk Presseforbund har opprettet i forbindelse med Terrorsaken, skal derfor med det første drøfte utforming av en felles søknad fra norske medier. I den forbindelse ønskes innspill og forslag fra redaksjoner som har synspunkter på dette. Henvendelser rettes til NRs generalsekretær Nils E. Øy, eller til en av de andre medlemmene i utvalget; Kristine Foss, Norsk Presseforbund; Håkon Letvik, Aftenposten; Sindre Granly Meldalen, Dagbladet; Niklas Lysvåg, TV2; eller Jan Georg Vedeler, NRK.