Fikk medhold i søkerliste-innsyn

NRK og Fædrelandsvennen klaget på hemmeligholdelse av 14 søkere til stillingen som havnedirektør. Fylkesmannen opphevet hemmeligholdet for ti av dem, skriver www.offentlighet.no. 

«[H]avnedirektørstillingen (…) er en type stilling som det i dette tilfellet ”knytter seg særlig offentlig interesse til”», skriver Fylkesmannen i Vest-Agder i sin uttalelse til NRK-journalist Tarjei Leer Salvesen, som var en av dem som klaget på Kristiansand Havns avgjørelse om å unnta 14 personer fra søkerlisten til stillingen som havnedirektør i Kristiansand.  Søkerne til havnedirektørstillingen fikk dermed valget mellom å godta å stå på listen, eller trekke seg. Ifølge Fædrelandsvennen valgte syv kandidater det siste.Les mer her. Les Fylkesmannens uttalelse her.