Flere 4.14-klager gir fellelse

Antallet klager på Vær Varsom-plakatens 4.14 om samtidig imøtegåelse er så langt betydelig lavere i 2022 enn foregående år. Antallet fellelser er derimot hårfint høyere.

Norsk Redaktørforenings første 4.14-skvadron ble lansert i 2013. Det er ingen angrepsskvadron, men en redningsskvadron; et forsøk på hjelpe redaksjonene til å unngå fellelser på punktet om samtidig imøtegåelse i Vær Varsom-plakaten, og dermed også bidra til å gjøre journalistikken bedre.

Etter den siste tidens utviklingen i antallet fellelser etter punkt 4.14 i PFU, har Norsk Redaktørforening bestemt oss for å aktivere 4.14-skvadronen igjen. Dette er den første rapporten fra den «nye» 4.14-skvadronen.

Antallet klager på 4.14 er så langt betydelig lavere i 2022 enn foregående år. Antallet fellelser er derimot bare hårfint høyere. Av de ti fellelsene så langt i år, kan vi trekke følgende konklusjoner:

  • Imøtegåelser må publiseres ikke bare samtidig, men sammen med beskyldningene.
  • Beskyldninger på lederplass kan utløse imøtegåelsesrett.
  • Dersom den som blir utsatt for beskyldninger ikke vil kommentere – opplys om det!
  • Anonymisering er nesten aldri nok til å komme unna 4.14.
  • Og et spørsmål: Kreves det samtidig imøtegåelse ved beskrivelse av det du selv ser? Jfr saken mot Vårt Oslo – PFU 2022-001.

Les hele 4.14-skvadronens rapport med kort omtale av alle fellelsene i så langt i år.  Her er det mye å lære for mange redaksjoner.

Er du interessert i ytterligere kursing av egen redaksjon?

16. mars arrangerte NR digital redaktørlunsj. Temaet var punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten og hvordan man skal unngå å bli felt på disse punktene. 
Her kan du få tilgang både på opptaket og på presentasjonen som ble brukt.